Skip to main content

Dit jaar verandert de belastingwetgeving. De verwachting is dat daardoor mensen in loondienst, ouderen en bijstandsgerechtigden iets ruimer bij kas komen te zitten. Maar ja, de uitgaven stijgen ook. Wat verandert er?

Inkomstenbelasting Wijziging belastingtarieven De tarieven per belastingschijf wijzigen in 2019 eerste schijf: stijgt van 36,55% naar 36,65%. tweede en derde schijf: dalen van 40,85% naar 38,10%. vierde schijf: daalt van 51,95% naar 51,75%.

Door deze tariefwijzigingen stijgen de besteedbare inkomens van mensen met een inkomen vanaf €21.000 per jaar.

Eigen woning In 2019 bedraagt het tarief voor hypotheekrenteaftrek maximaal 49%. Het eigenwoningforfait daalt naar 0,65%.

Belastingkortingen
Algemene heffingskorting. Gaat in 2019 met 212 euro omhoog tot €2477 voor inkomens vanaf €20.384. Arbeidskorting. De maximale arbeidskorting stijgt in 2019 met €150 tot €3.399. Ouderenkorting. In 2019 wordt het maximale bedrag van de ouderenkorting met €178 verhoogd tot €1.596. Combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt in 2019 anders berekend. Het opbouwpercentage waarmee het recht op IACK berekend wordt, gaat omhoog waardoor de maximale korting van €2835 al bij een lager inkomen bereikt wordt. Mensen met een inkomen tussen de €5000 en €25.000 krijgen minder IACK, omdat het basisbedrag van €1000 verdwijnt.

Btw, energiebelasting en accijnzen
Het lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%. Onder meer boodschappen, geneesmiddelen, boeken, kapper en schilder worden daardoor duurder. De belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. De accijns op sigaretten, rooktabak en sigaren gaat omhoog.

Wat merkt u ervan?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft berekend dat het eerste loonstrookje van 2019 voor de meeste werknemers hoger uit zal vallen dan in december 2018. Zij kunnen rekenen op een plus van 1 tot 2,5 procent. Ook ouderen zien hun netto-inkomen in januari iets omhoog gaan: de AOW gaat iets omhoog, evenals de ouderenkorting. En ook uitkeringsgerechtigden in de bijstand krijgen er iets bij. Of de verhogingen voldoende zijn om de gestegen btw en de hogere zorgpremie en energierekening van te betalen, verschilt van huishouden tot huishouden.

Leave a Reply