Ieder jaar worden de wettelijke regels aangepast die te maken hebben met hypotheekverstrekking, fiscale voorwaarden en subsidies. Daarmee veranderen ook uw kansen op de woningmarkt. Wat verandert er?
 
Maximale hypotheek 101% van de koopsom.
In 2017 bedraagt de maximale leensom 101% van de waarde van uw woning. Omdat de bijkomende kosten 5 à 6% van de koopsom bedragen, moet u in 2017 dus zelf meer geld inbrengen om de financiering van een woning rond te krijgen. Bijkomende kosten zijn onder andere overdrachtsbelasting, notariskosten, advieskosten en makelaarskosten.
 
Maximumtarief hypotheekrenteaftrek 50%.
De hypotheekrente die u betaalt, mag u aftrekken. Sinds 2013 gaat het maximumtarief ieder jaar met een half procent omlaag. In 2016 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50,5%, in 2017 gaat dat naar 50,0%. Deze verandering is alleen voor u van belang als u in het hoogste belastingtarief valt.
 
Aanpassing NHG-grens.
Een hypotheek met Nationale Hypotheekrente kunt u in 2017 krijgen voor een woning met een koopprijs tot 245.000 euro als u aan de voorwaarden voldoet.
 
Schenkingsvrijstelling naar 100.000 euro.
Per 1 januari 2017 mag u iemand anders eenmalig 100.000 euro belastingvrij schenken of zelf dit bedrag aan schenking ontvangen. Dit is een flinke verhoging en anders dan vorig jaar hoeft er geen sprake te zijn van een ouder-kindrelatie. Maar als voorwaarde geldt wel dat het bedrag besteed wordt aan de aanschaf of verbetering van de eigen woning of aan het aflossen van de hypotheek of de restschuld. En de ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De schenking mag gespreid over 3 jaar worden gedaan (2017, 2018 en 2019).
Heeft u in 2015 of 2016 al het maximale bedrag geschonken aan uw kind? Dan heeft u nog ruimte voor een extra eenmalige belastingvrije schenking. Het totaalbedrag mag uitkomen op 100.000 euro.
 
Leennormen Nibud verruimd.
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt ieder jaar de leennormen op. Die hebben betrekking op het hypotheekbedrag dat huishoudens per inkomensgroep maximaal kunnen lenen. Omdat Nederlanders gemiddeld genomen in 2017 meer koopkracht hebben dan in 2016, heeft het Nibud de leennormen verruimd. Voor een aantal groepen kopers pakt dit gunstig uit, maar niet voor iedereen. Er zijn ook Nederlanders die volgend jaar minder kunnen lenen.
 
Nul-op-de-meter woning.
Als u een nul-op-de-meter woning koopt, mag u in 2017 een bedrag van 25.000 optellen bij de maximale hypotheek die u op basis van uw inkomen kunt krijgen.
 
Inkomen partner.
Het inkomen van de partner mag vanaf 2017 voor 60% meetellen bij de hypotheekaanvraag.
 
Subsidie energiebesparende maatregelen.
Ook in 2017 kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Voor welke subsidies u in aanmerking komt kunt u nagaan met de Energiesubsidiewijzer.
 
Reservefonds VvE moet gevuld zijn Een vereniging van eigenaars (VvE) is sinds 2008 verplicht om een reservefonds te hebben, maar er bestond geen wettelijke norm voor de kasreserve. Dat verandert nu. VvE’s moeten minimaal een bedrag reserveren gebaseerd op een actueel meerjarenplan voor onderhoud. Of het totaalbedrag bedraagt 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementengebouw.