In Nederland is er een minimumvoorziening voor mensen met een laag inkomen die rechtshulp nodig hebben. De gesubsidieerde rechtsbijstand is echter een dure regeling en het kabinet heeft onlangs afgesproken op de regeling te bezuinigen.
 
Een van de maatregelen die het kabinet neemt is dat met ingang van 2008 het financieel belang minimaal 250 euro zijn. Dat is nu nog 90 euro. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) vindt u de verdere voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in de kosten, wat de actuele inkomensgrenzen zijn en hoe hoog uw eigen bijdrage is.
 
Gesubsidieerde rechtsbijstand is echt bedoeld voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Zit u daar iets boven, dan heeft u er geen recht op of betaalt u een flinke eigen bijdrage. Wilt u toch verzekerd zijn van rechtshulp in voorkomende gevallen, dan is het verstandig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dan weet u in ieder geval zeker dat u het hele jaar door voor een relatief lage premie kunt rekenen op professionele rechtsbijstand. Bovendien is de dienstverlening van rechtsbijstandverzekeraars vaak uitgebreider dan het gesubsidieerde pakket en betaalt u veelal geen eigen bijdrage.
 
Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer over een goede rechtsbijstandverzekering.