Een stel dat trouwt, belooft voor de ambtenaar van de burgerlijke stand voor elkaar te zorgen ‘tot de dood ons scheidt’.
 
Maar partners die echt goed voor elkaar willen zorgen, regelen ook iets voor de periode nadat een van beiden is overleden.
 
Een overlijden is dramatisch voor een gezin. De wereld staat voor de nabestaanden meestal volledig op z’n kop. Emotioneel is het een zeer zware periode, maar doorgaans brengt een sterfgeval ook grote praktische problemen met zich mee. Niet in de laatste plaats in financiële zin. Een goede oplossing voor die directe financiële problemen is als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Daarmee verzekert u een bedrag dat vrijkomt op het moment dat u overlijdt.
 
Veel partners sluiten op elkaars leven zo’n verzekering af, zodat als een van beiden overlijdt, de ander in staat is in ieder geval de financiële klap op te vangen. U bepaalt zelf hoe hoog het verzekerde bedrag is. De premie valt lager uit hoe eerder u de verzekering afsluit. Het bedrag dat uiteindelijk vrijkomt is vaak zeer welkom voor de overblijvende partner. Die komt immers overal alleen voor te staan, met vaak maar de helft of minder van het maandinkomen van daarvoor. Bovendien zijn er in de meeste gevallen extra uitgaven, zoals extra kinderopvang.
 
Wij adviseren u graag over een geschikte overlijdensrisicoverzekering. Neem daarvoor contact met ons op.