Staatssecretaris van Financiën De Jager heeft op 20 april 2009 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer tot vereenvoudiging en modernisering van de Successiewet. Het recht van overgang wordt afgeschaft. Ook wil hij de tarieven verlagen en de vrijstellingen verhogen. De nieuwe wet wordt evenwichtiger en sluit beter aan bij de economische werkelijkheid. Bovendien komt er een ruimere en eenvoudiger faciliteit voor de voortzetting van familiebedrijven. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2010.
 
Voorgestelde tarieven en vrijstellingen
Als het wetsvoorstel per 1 januari a.s. wet wordt, wordt het tarief voor partners en kinderen per 2010 verlaagd tot 10% over de eerste € 125.000 en 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen gaan deze tarieven 18% en 36% bedragen. Voor andere verkrijgers gaat het tarief naar 30% over de eerste € 125.000 en 40% over de rest.
De vrijstelling voor partners voor de erfbelasting (de nieuwe naam voor successierecht) wordt      € 600.000 en voor kinderen en kleinkinderen € 19.000. Voor andere verkrijgers wordt hun vrijstelling € 2.000.
De vrijstelling voor kinderen in de schenkbelasting (de nieuwe naam voor schenkingsrecht) wordt € 5.000. Eenmalig tussen 18 en 35 jaar gaat deze vrijstelling € 24.000 bedragen. Voor andere verkrijgers wordt de vrijstelling € 2.000.
De vrijstellingen worden wel echte vrijstellingen. Dat betekent dat als het verkregene het bedrag van de vrijstelling overschrijdt, de vrijstelling toch gebruikt kan worden.
 
Het systeem van de wet bestaat nu nog uit 4 groepen en 7 belastingschijven. Dit wordt dus verminderd tot 3 groepen en 3 schijven. Op dit moment bedraagt het hoogste tarief voor verkrijging door derden (o.a. neven en nichten) 68%. Dit tarief wordt verlaagd tot 40%. Ook de hoogte van de andere tarieven wordt lager.
 
Partnerbegrip
Het begrip partner wordt ook aangepast. Ongehuwde samenwoners worden alleen dan als partner gezien als zij een notariële samenlevingsakte hebben afgesloten met daarin een wederzijdse zorgplicht. Na invoering van de wet komt er een overgangstermijn van 6 maanden voor de partners zonder samenlevingscontract om dit alsnog te regelen.
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaande neem dan contact met ons op.