Sinds het begin van de financiële crisis is bij veel pensioenfondsen de dekkingsgraad onvoldoende. Zij moeten ingrijpen en dat kan wel eens heel ver gaan. Is uw pensioen nog veilig? Om te garanderen dat pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, eist de Nederlandsche Bank dat zij over een flinke buffer beschikken. Zij moeten minimaal 105% van alle huidige en toekomstige verplichtingen, aan vermogen in huis hebben. Is dat niet zo dan moeten zij aangeven hoe zij hun tekort weer denken aan te vullen. Al 350 pensioenfondsen hebben zo’n herstelplan ingediend.
 
Een pensioenfonds kan bijvoorbeeld besluiten de pensioenen niet te indexeren. Er wordt dan niet gecompenseerd voor inflatie; u krijgt wel het beloofde pensioen, maar kunt daar minder voor doen. Ook kunnen de pensioenpremies opgeschroefd worden om de pot te spekken. Een aantal pensioenfondsen heeft al op deze manieren ingegrepen, maar zonder voldoende resultaat. Vandaar dat experts verwachten dat tientallen fondsen de komende maanden aankondigen dat zij gaan korten op de pensioenaanspraken. Minder pensioen dus.
 
Mag dat zomaar? Ja, helaas wel. Of ook uw pensioen gevaar loopt, is niet een-twee-drie te zeggen. Maar het kan nooit kwaad om zelf maatregelen te treffen die een onbezorgde oude dag kunnen opleveren. Laat u daarover adviseren en neem contact op met ons kantoor.