Meer arbeidsconflicten voor rechter. In het eerste kwartaal van 2009  is er een flinke toename geweest van het aantal juridische geschillen over arbeidsrechtelijke zaken. De toename heeft naar alle waarschijnlijkheid veel te maken met de economische situatie. Veel bedrijven zien hun omzet dalen en overwegen hun personeelsbestand in te krimpen.
 
Voor werknemers is het juist in deze tijden van belang dat zij weten wat hun recht is en de mogelijkheid hebben om dat recht uit te oefenen. Met een goede rechtsbijstandverzekering weet u zeker dat uw rechtspositie gegarandeerd is en dat u tijdens het hele traject – van eerste aanzegging tot en met de eventuele rechtszaak – juridisch goed vertegenwoordigd wordt. En dat tegen geringe kosten.
 
Een rechtsbijstandverzekering biedt op verschillende rechtsgebieden waardevolle en vaak onmisbare juridische ondersteuning. De jaarpremie is laag, zeker in vergelijking met de gangbare juridische kosten.
 
Neem contact met ons op voor een afgewogen advies over rechtszekerheid.