Sinds de afschaffing van de basisbeurs en de introductie van de Studielening, steken studenten zich flink in de schulden. Hoe groot is dat probleem? En in hoeverre telt de studieschuld mee bij het bepalen van de hypotheek
 
In het stelsel van voor 2015 kon je als student een basisbeurs krijgen, die werd omgezet in een gift als je binnen 10 jaar de studie afrondde. In het huidige stelsel is er geen sprake meer van een gift, maar van een lening. U kunt als student per maand €1.054,- lenen (2018/2019). Als u iedere maand het maximumbedrag leent, kunt u in de loop van uw studietijd een schuld opbouwen van ruim €50.000,-. Veel geld.
 
Terugbetalen studielening
De studielening moet worden terugbetaald. De eerste twee jaar na afstuderen hoeft u nog niets te doen, maar daarna moet u gaan aflossen. Er wordt dan wel rekening gehouden met uw draagkracht. Als u een laag inkomen heeft, valt het maandbedrag lager uit. De maandelijkse aflossing is bovendien maximaal 12% van uw inkomen. Blijft uw inkomen laag, dan kan uiteindelijk een deel van de schuld kwijtgescholden worden. Ook de terugbetaalperiode is van invloed op uw maandlasten. Voor studieleningen na 2018 geldt een terugbetaaltijd van 35 jaar. Voor de eerdere studieleningen is dat 15 jaar. In die situatie valt uw maandbedrag hoger uit.
 
Huis kopen met studieschuld
Als u een studieschuld heeft, nemen uw hypotheekmogelijkheden af. Hoeveel lager de hypotheek uitvalt, hangt af van de vraag of u uw schuld in 15 of in 35 jaar moet aflossen. Met een lange terugbetaaltijd, bent u per maand minder kwijt aan de aflossing van de studieschuld dan bij een korte periode. U heeft dan meer ruimte voor hypotheeklasten en kunt een hogere hypotheek krijgen. Een probleem is dat hypotheekverstrekkers altijd naar de oorspronkelijke studieschuld kijken. Of u nu veel of weinig heeft afgelost, de bank gaat uit van een bepaald maandbedrag dat u kwijt bent. Alleen als u tussentijds extra aflost, wil de bank daar rekening mee houden. U moet dan bij DUO een herberekening van de maandtermijn aanvragen.
 
Spaargeld of financiële hulp
Een huis kopen met een studieschuld is lastiger, maar niet onmogelijk. Uw mogelijkheden worden bijvoorbeeld veel groter als u spaargeld heeft of als uw ouders financiële hulp bieden. Als u contact met ons opneemt, bespreken we hoe u dat geld het beste kunt gebruiken. Voor extra aflossing op de studieschuld of voor de aanschaf van de woning. Ook adviseren wij u over de hypotheek die bij u past, nu en in de toekomst.