Wie 65 wordt, ontvangt AOW. Die AOW-uitkering is in principe voor iedereen die onafgebroken in Nederland heeft gewoond gelijk.
 
En die uitkering is ook voor vrijwel iedereen te laag om een comfortabele oudedag te beleven.
 
Wie werkt, bouwt in de meeste gevallen bij zijn werkgever pensioen op. AOW en werkgeverspensioen moeten in ideale omstandigheden bij uw pensionering 70 procent van het (laatstverdiende of gemiddelde) salaris opleveren. Omdat u na uw 65e minder belasting betaalt, krijgt u in dat geval netto ongeveer hetzelfde in handen. Maar de omstandigheden zijn voor bijna niemand ideaal. Vanwege werkgeverswisseling, scheiding of tal van andere oorzaken kan het pensioeninkomen aanzienlijk lager uitpakken. Zo blijkt uit onderzoek dat vrouwen nog steeds (veel) minder pensioen opbouwen dan mannen.
 
Het CBS meldt dat bij de 55-plussers het opgebouwde pensioen bij de vrouwen 80 procent lager ligt dan bij de mannen. Bij de 40- tot 50-jarige vrouwen was het opgebouwde pensioen uit arbeid de helft van dat van de mannen van die leeftijd. Het verschil is te verklaren uit het feit dat vrouwen nog steeds minder werken, bijvoorbeeld omdat zij enige tijd voor de kinderen zorgen.
 
Het gros van de Nederlanders, mannen én vrouwen, bouwt te weinig pensioen op om na zijn 65e hetzelfde netto-inkomen te ontvangen. Gelukkig is daar nu nog iets aan te doen. Wij berekenen graag voor u hoe het met uw pensioen staat en adviseren u in een persoonlijk gesprek over oplossingen.
 
Een afspraak met ons kantoor is zo gemaakt, u hoeft alleen maar even contact op te nemen.