Stel, u heeft met een lijfrente een aardig, maar bescheiden bedrag opgebouwd. U zou dat geld nu al goed kunnen gebruiken, maar mag u het zomaar laten uitkeren? En heeft u met een kleine lijfrente ook nog andere mogelijkheden?
 
Met een lijfrente bouwt u gedurende een bepaalde looptijd kapitaal op dat u aan het eind omzet in periodieke uitkeringen. Maar wat als u voor die tijd het geld liever in een keer wilt ontvangen? Normaal moet u dan een fiscale boete betalen in de vorm van revisierente, die 20% van de uitkering bedraagt. Maar met een kleine lijfrente heeft u daar geen last van. De boete blijft achterwege als de afkoopsom lager is dan 4404 euro. In dat geval kan uw polis in aanmerking komen voor de Regeling afkoop kleine lijfrenten.
 
Meerdere polissen?
De Regeling afkoop kleine lijfrenten kent wel een paar beperkingen. Als uw lijfrente al tot uitkering is gekomen, komt u er niet voor in aanmerking. En heeft u bij dezelfde maatschappij op het moment van afkoop nog een of meer lijfrenten lopen, die nog niet zijn uitgekeerd? Dan moet u de waarde van die verschillende polissen bij elkaar optellen. Komt u dan alsnog boven de 4404 euro uit, dan geldt de gunstige afkoopregeling niet en betaalt u toch nog de revisierente. Overigens moet u niet alleen rekening houden met een mogelijke revisierente. Over uw uitkering wordt in ieder geval ook inkomstenbelasting geheven.
 
Een grote lijfrentepot
Komt u niet in aanmerking voor de Regeling afkoop kleine lijfrenten, omdat u meerdere lijfrentepolissen heeft? Dan is afkoop misschien niet aan te raden, maar samenvoegen vaak wel. Hoe werkt dat? Zodra de eerste polis vrijkomt, opent u een (bankspaar)lijfrenterekening, waar het opgebouwde kapitaal naar wordt overgeboekt. De volgende uitkeringen laat u ook op die rekening storten. Zo creëert u één grote lijfrentepot. Dat is gunstig omdat de hogere inleg zorgt voor een beter rendement en lagere administratiekosten.
 
Berekeningen en advies
Wilt u een lijfrentepolis laten uitkeren of wilt u kleine lijfrenten samenvoegen? Neem contact op met ons kantoor, dan berekenen wij wat de financiële en fiscale gevolgen zijn. Ook als u wilt weten of een lijfrente of bankspaarproduct uw pensioen kan verbeteren, adviseren wij u graag.