Skip to main content

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, wilt u kunnen vertrouwen op de hulp van een professionele advocaat bij een juridisch geschil. Maar mag elke advocaat u verdedigen? En bent u altijd beter af als u zelf een advocaat kiest?

Met een rechtsbijstandverzekering heeft u recht op juridische bijstand als u een geschil heeft waarover een rechter moet vonnissen. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat u bij een gerechtelijke of administratieve procedure (zoals een ontslagzaak via het UWV), altijd zelf uw advocaat mag kiezen. Uw verzekeraar heeft zelf advocaten in dienst of heeft contracten afgesloten met bepaalde advocatenkantoren. U kunt gebruikmaken van hun diensten, maar daartoe bent u dus niet verplicht. Dat betekent overigens niet dat u zomaar op eigen houtje een externe advocaat in kunt schakelen. U moet altijd eerst toestemming vragen aan uw rechtsbijstandverzekeraar.

Maximum vergoeding
Een externe advocaat kost een verzekeraar gemiddeld vier keer zoveel als een eigen juridische medewerker. Dat komt door het hogere uurtarief en de btw die in rekening worden gebracht. Kiest u een advocaat met wie de verzekeraar geen contract en dus geen prijsafspraken heeft, dan lopen de kosten verder op. Vandaar dat in uw rechtsbijstandverzekering de vergoeding voor externe advocaten gemaximeerd zijn voor situaties waarin u niet verplicht bent om u in een rechtbank te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Dat is bijvoorbeeld zo in een ontslagzaak. Als u over het maximum heen gaat (en dat kan heel snel gebeuren), betaalt u de rest zelf. U kunt soms kiezen voor een hogere limiet, maar dan betaalt u ook meer premie.

Ervaring met rechtsgebied
Misschien denkt u dat een eigen gekozen advocaat altijd beter is dan een juridische medewerker van een rechtsbijstandverzekeraar. Dat hoeft niet zo te zijn. Als de advocaat die u kiest maar weinig ervaring heeft op het rechtsgebied waar u hem nodig heeft, kan hij slecht werk leveren. Verzekeraars hebben vaak veel kennis over uiteenlopende rechtsgebieden, bijvoorbeeld arbeidsrecht, huurrecht of bestuursrecht. Van die kennis en ervaring kunt u als klant profiteren.

Losse rechtshulp
Er zijn tegenwoordig ook verzekeraars die tegen betaling juridische hulp verlenen, ook al bent u niet verzekerd. Is dat een uitkomst? Dergelijke losse rechtshulp is doorgaans wel goedkoper dan zelf een advocaat inschakelen, maar u bent vaak toch nog een behoorlijk bedrag kwijt. En als er sprake is van een complexe rechtszaak, is de hulp meestal niet toereikend of moet u veel bijbetalen. In dat geval was u misschien beter uit geweest met een rechtsbijstandverzekering.

Wilt u weten of een rechtsbijstandverzekering iets voor u is en wat het u zou kosten? Neem dan contact op met ons kantoor.