Skip to main content

Het aantal gebouwen waarop zonnepanelen zijn geïnstalleerd, is in de laatste vijf jaar meer dan vertienvoudigd. Niet verwonderlijk dat dan ook schade aan en door zonnepanelen is toegenomen. Goed dus om even naar de verzekeringskant te kijken.

Uw zonnepanelen liggen zo’n 25 jaar op het dak van uw woning en zijn al die tijd blootgesteld aan uiteenlopende weersomstandigheden. Ze moeten dan ook bestand zijn tegen hoge temperaturen, extreme vorst, sneeuw, ijs, storm en hagel. Vrijwel alle in Nederland verkrijgbare zonnepanelen voldoen daarom aan een Europese standaard en zijn getest op vochtlekkage, elektrische isolatie, de invloed van verschillende temperaturen op de opbrengst, de prestaties bij weinig zonlicht en schaduw en bestendigheid tegen hagel.

Ondeugdelijke installatie
Maar of er schade ontstaat aan zonnepanelen, hangt niet alleen af van de kwaliteit van deze energie-opwekkers, ook de installatie. Want als ze niet goed vastgezet zijn, kunnen ze bij storm losraken. En ook de kans op brand neemt toe met een ondeugdelijke installatie. Zo kan er een vlamboog ontstaan doordat kabels en stekkers slecht op elkaar zijn aangesloten. Of panelen zijn te dicht op de (brandbare) dakisolatie gemonteerd waardoor de geproduceerde warmte niet weg kan, wat tot brand kan leiden. Ook omvormers kunnen oververhit raken wanneer ze niet goed zijn aangesloten. Kies altijd voor een gespecialiseerde installateur, als u zonnepanelen neemt. Installeer uw zonnepanelen in ieder geval niet zelf.

Regelmatig onderhoud
Verder is goed onderhoud van de zonnepanelen en omvormers belangrijk. Laat de panelen regelmatig reinigen en laat ze dan gelijk controleren op beschadigingen en defecten. Defecte cellen verlagen het rendement, maar kunnen ook oververhit raken. Dat vergroot de kans op brand.

Goed verzekerd
Schade aan zonnepanelen is in principe meeverzekerd op de opstalverzekering. Wel moet de gebeurtenis waardoor de schade ontstaan is, gedekt zijn op de polis. Ook kan er een probleem zijn als uw zonnepanelen op een plat dak staan of als ze op een schuin dak niet zijn vastgeschroefd, maar vastgeklikt. Niet iedere opstalverzekering biedt dan dekking bij schade. Verder is diefstal van zonnepanelen niet altijd verzekerd. En als natuurrampen uitgesloten zijn op de dekking, kunt u dan rekenen bij schade door zware storm of extreme hagel?
Licht uw verzekeraar in
Het bedrag waarvoor uw woning verzekerd is, is gekoppeld aan de herbouwwaarde: het bedrag dat nodig is om de woning op dezelfde locatie opnieuw op te bouwen. Zonnepanelen hebben invloed op de herbouwwaarde. Het is dan ook verstandig om aan uw verzekeraar door te geven dat u zonnepanelen heeft laten installeren.

Wilt u zeker weten dat uw zonnepanelen goed verzekerd zijn, neem dan contact op met ons kantoor.

Leave a Reply